Dua ile Yazılar

Eylül 25, 2017 / Hristiyanlık

Tanrı’nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu.…

Eylül 25, 2017 / Hristiyanlık

Sonsuzluk Allah’ı, yaşam armağanı için bu sabah seviniyoruz. İsa Mesih’te bize verdiğin yeni yaşamı Senin büyük lütfunla aldık. Ailelerimize olan sevgin için… Arkadaşlarımıza olan şefkatin için… İçinde yaşadığımız toplum için……

Eylül 23, 2017 / İslam

Ey yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryâların vüsatini bahşeden, zerreye güneş olma istidâdını veren Ulu Sultan! Canlı-cansız, insan-hayvan, inançlı-inançsız, şuurlu-şuursuz, tâlihli-tâlihsiz her şey ve herkes Senin bayrağının altında, varlığını soluklar,O bayrağın…

Eylül 23, 2017 / İslam

Sultanım kalb katılığından, gafletten, başkalarına bâr olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten; cehaletten ve faydasız bilgiden; ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan; nimetlerinin zeval bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından; ansızın bastıran…

Eylül 23, 2017 / İslam

Ey, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara mânevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi! Bizi günahlarla, hatalarla kirlenmekten koru; kirlendiğimizde de mağfiret ve merhametini bizden…

Eylül 23, 2017 / İslam

Ey, varlığı canlarımızın cânı, nûru gözlerimizin ziyası Yüce Varlık! Sen tenlerimize can vermeseydin, bizim çamurdan, balçıktan ne farkımız olurdu.! Sen gözlerimize ziya çalmasaydın, kâinatları, eşyayı nasıl değerlendirebilir ve Seni nasıl…

Eylül 23, 2017 / İslam

Öyle bir Allah’a hamd, medih ve senâlar ederiz ki, şu âlemi kebir O’nun îcadıdır. Ve insan denilen şu küçük âlem de O’nun ibdâ’ıdır. Biri inşâsı, diğeri binâsıdır. Biri san’atı, diğeri…

Eylül 22, 2017 / İslam

İlâhi! Hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime mi’rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bî-karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım,…

Eylül 22, 2017 / Hristiyanlık

Ey tüm eserlerinde görülen, bilinmez Tanrı, Tanrım, son sözlerimi duy: Eğer yolum şaşırdıysam, hükmünü aradığım içindir; Yüreğim yanlış yola sapmış olabilir, ama seninle doludur.

Eylül 22, 2017 / Musevilik

Rabbim, elinden çıkan işler nasıl da muhteşem! Gökler şanını bildiriyor, gök kubbe elişini gösteriyor, sevginle bizlere güç verdin, ihtişamla giydirdiğin, dünyanın güzelliklerini görebilmek için, güneş ve yıldızlar, vadiler ve tepeler,…

Eylül 22, 2017 / İslam

Tanrım bütün şükran, tüm şanın ve şevkatin, yüceliğin ve onurun, mutlağın ve hükmün, yüceliğin ve rahmetin, korkunun ve gücün kaynağı olan Sana. Kimi istersen onu En Yüce Okyanus’a çekersin ve…

Eylül 22, 2017 / Hristiyanlık

Kendimi sana açıyorum, tapınılası Rab. Açılmış kollarım ve açık zihnim ve bütün yüreğimle ruhunu selamlıyorum. Yüzünü bana dön, sevgili Tanrım ve yüzümü mutlu ve ışıltılı kıl. Yüreğim sönmeyen bir istek…

Eylül 22, 2017 / Hristiyanlık

Tanrım seni seviyorum, Cennet umuduyla, Ya da seni sevmeyenlerin Sonsuza dek yok olması Nedeniyle değil. Birşeyler kazanma umuduyla değil, Bir mükafat beklentisiyle değil; Ama seni sevdiğin gibi, Sonsuz beni sevişin…

Eylül 22, 2017 / Hinduizm

Sen Anamsın ve babamsın. Sen dostum ve öğretmenimsin. Sen bilgeliğim ve zenginliğimsin. Sen her şeyimsin, bütün tanrıların Tanrı’sı.

Eylül 20, 2017 / Hinduizm

Yuvarla nilüfer ayağını, sevgim sarmalansın ve vücudumun nerede yattığının hiç önemi yok,  Şehir meskeninde ya da orman zaviyesinde, yoksulluğun paçavraları içinde, zenginliğin kaftanları içinde: Sana karşı inançlı olmayı öğret bana.  Seni…