Açıver Yolum

Ey kudret ıssı Pâdişâh lûtfeyle açıver yolum
Bağlandı her yanım Şehâ lûtfeyle açıver yolum

Şol ism-i zâtın hakkıçün cümle sıfatın hakkıçün
İzz u sânın hakkıçün lûtfeyle açıver yolum

Ol ism-i âzam hakkıçün ol nûr-ı ekrem hakkıçün
Ol Fahr-ı âlem hakkıçün lûtfeyle açıver yolum

Lûtfunlü ihsan eyledin yaslınla handan eyledin
Hicrinle hayran eyledin lûtfeyle açıver yolum

Saldın şikâre çün beni Adem olup bulam Seni
Bağladı dünyâ-yı denî lûtfeyle açıver yolum

Şaşırdı bizi nefs-i bed eyledi hep yolları set
Ey lûtfu çok Senden meded lûtfeyle açıver yolum

Bu cân yine vuslat diler Sen şah ile vahdet diler
Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum

Her kande kâmil görürüz bakıp ana yerinürüz
Dönüp Sana yalvarırız lûtfeyle açıver yolum

Kavilde n ‘olayârına kim Sana doğru yol bula
Sensin kamu derde deva lûtfeyte açıver yolum

Zikrin enîs et bu dik erişe tâ dilden dile
Yol göstere ilden ile lûtfeyle açıver yolum

N’itsün Niyazi derd-mend etmiş anâsır kayd ü bend
Bilmem ilâhî gayri fend lûtfeyle açıver yolum

Son Yazılar

Son Yorumlar

    Kategoriler

    Editör Yazar:

    İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir