Dua ile Yazılar

Kasım 7, 2018 / İslam

Af İlahi ! Ey kalem yaz Hakk’a niyaz bir tazarru-nağme bu Gözyaşından bestelenmiş bir buğulu nağme bu Sûzişî bir ağlayıştır şu özümden yükselen Sızlayan bir mazi yahut inleyen kemâne bu…

Kasım 7, 2018 / İslam

Sonsuzun Huzurunda… Ey Zamanı Zât’ına perde perde hicab yaratan! Zamandan mekanı, mekandan mekîni damıtan! Mekîne mekanlar verası Zaman’ı aratan! Ve her yolu kitap kitap, nebi nebi donatan; Yüceler Yücesi, Gayeler…

Kasım 7, 2018 / İslam

Hiçbir şeyde sana dua etmekteki şu tad yoktur, Alemlerin Rabbisin Sen, affına hudut, had yoktur. Sayıya, rakama sığmaz, mağfiretin boldur Rabbim. Dünya denen şu alemde garipten daha garibiz biz, Hem…

Kasım 7, 2018 / İslam

Allah’ım ! Sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulun! Yaratan Sensin, yaradılan benim. Rızık veren Sensin, rızıklandırılan benim. Mülk sahibi Sensin, kul ve köle benim. Aziz Sensin, zelil benim… Zengin…

Aralık 8, 2017 / Dua

Sevgili!.. Ey Sevgili!.. Senin kapında nice aşıklar sevda nağmeleri söyledi. Sana vurgun binlerce mecnun özü hasret, ruhu hicran feryatlarla inledi. Senin kadar sevilen ve Senin kadar herkese yeten olmadı. Senin…

Aralık 8, 2017 / Dua

“Ey gönüllerin en yumuşağı en derini Sevgili! En Sevgili Ey Sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim”

Aralık 8, 2017 / Dua

Ya Rabbi! Her şey sana dua dua yalvarıp, ibadet ederken ben nasıl nefsimi düşünüp, haylazlığı seçerim… Işıktan kollarını sana açmış dua dua yalvaran ve yol alan baba güneş, Sırtında çocuklarıyla…

Aralık 8, 2017 / Dua

Allahım ! Bak minik avuçlarım Minik bir ağzım var. Sana koca koca Dualar etmek isterdim halbuki Şöyle büyük ellerim olsaydı Ve ağzım annemin ki, babamın ki kadar Ama şaşıyorum ben…

Aralık 8, 2017 / Dua

Hamdolsun ! Beni biçimli yapan, sûretimi güzelleştiren, başkalarından ayrı, bana özgü bir şekil veren Allah’a. Allahım! Beni azami şekilde şükrünü yapan, Seni en çok anan, öğüdüne en çok uyan ve…

Aralık 8, 2017 / Dua

Allah’ım, kalplerimizi imân ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Allah’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz.…

Aralık 8, 2017 / Dua

Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver bizi ateş azabından koru. Rabbim beni annemi babamı ve bütün inananları hesap gününde kurtar ..

Aralık 8, 2017 / Dua

Ey Rabbimiz ! Bize eşlerimizden ve cocuklarımızdan göz aydınlığı olacak nesiller ver.Bizi muttakilere önder olanlardan eyle ..

Aralık 1, 2017 / Dua Yazıları

Kulun yaratıcısı karşısında takındığı tavra, yani O’nun karşısındaki duruşuna ubudiyet denir. Kur’ân buna tesbih, hamd ve secde gibi isimler vermektedir. (Ra’d, 13/13, İsra, 17/44, Nur, 24/41) Bunlar, duanın çeşitleridir. Hatta…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey kudret ıssı Pâdişâh lûtfeyle açıver yolum Bağlandı her yanım Şehâ lûtfeyle açıver yolum Şol ism-i zâtın hakkıçün cümle sıfatın hakkıçün İzz u sânın hakkıçün lûtfeyle açıver yolum Ol ism-i…

Aralık 1, 2017 / Dua Yazıları

Ayet De ki: “Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz, ey inkârcılar! Size bildirdiklerimi yalan saydınız, artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız.”  (Furkan suresi 77.Ayet)   وَقَالَ…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Güzide Yar ! Bize Sen’in aşk-u rahmetini terennüm edecek o ince ,o nezih ve o sevimli sözleri hatırlat ve öğret ki biz huzur-u kereminde o sözlerimizle Sen’in merhametini kazanalım,…

Aralık 1, 2017 / Dua

Rabbımız! Penahımız! Gamlarımızı vaad ettiğin bağışlayıcı güneşin aydınlığı ile gider. Acılarımızı aşikar olan yardım meleklerini indirmekle hafiflet. Gözlerimizi Ulu Emrin ayetlerinin müşahedesi ile aydınlat. Ey Tanrı! Bizlere katından sabır inayet…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Kudretli Allah! Sen şahitsin ki, bu uzun ve karanlık gecede, bu kimsesiz aşıkların başına neler geldi ve uzun yıllarda güzel yüzünün ayrılışı anından beri, sır ehli nasıl yanıp yakılmaktadır.…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Şefkatli Allah! Bu topluluk Sana yönelerek münacaat okuyor. Sonsuz huşu ile Melekut’una bakıyor ve Senden af ve gufran diliyor. Allahım! Bu topluluğu muhterem eyle. Bu nüfusu mukaddes eyle, hidayet…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Kerim Allah! Sen, bütün beşeriyeti bir kökten yarattın. Hepsinin bir aileye mensup olmasını istedin. Hepsi mukaddes huzurunda Senin kullarındır. Bütün beşer Senin çadırına sığınmış Sana mahsus nimet sofrasının etrafına…