Dua ile Yazılar

Kasım 8, 2017 / İslam

Rabbim, Ülkeme bahar geliyor. Kelebekler kozasında kıpırdıyor. Kuşlar dallarda cıvıldaşıyor. Gül goncası başını uzatıyor.. İşte bu yeni bir yaratış… İşte bu taze bir varoluş… Senin bizi hiçlikten çekip alan rahmetine…

Kasım 8, 2017 / İslam

Kendimizi Sana açıyor, içimizi Sana döküyor ve nazar-ı merhametine dehalet etmek istiyoruz. Aslında, Sen varken başkalarından yardım istemek şirk ve şuna-buna el açmak da bir saygısızlıktır. Yaralarımızı saracak Sen, ızdıraplarımızı…

Kasım 7, 2017 / İslam

İlahi ! Bugün pek çoğumuz itibarıyla küçük bir cennet olan gönül dünyamızda, cismânî arzular gelip yuva yapmış; sırrın kontak noktaları, nefsânî arzuların ağına takılmış; çoklarının o simsiyah alınları gibi bahtları…

Kasım 7, 2017 / İslam

Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsânîlik ve gaflet,…

Kasım 7, 2017 / İslam

Seni bilenlerce Sen, bugüne kadar –tabiî ki hikmetinin çerçevesinde– her isteyene istediğini verdin. Sana bel bağlayanları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadın. Sana doğru bir adım atanı on katı yakınlığınla şereflendirdin.…

Eylül 29, 2017 / İslam

Ey Yüce Sultan! Bugüne kadar başka hülyalar peşinde koşa koşa yorulduk. Sensizlik canımıza tak etti.. meğer, mülâhazalarda Sen olmayınca en geniş yollar ne kadar da daralıyormuş, şehrahlar nasıl da sevimsiz…

Eylül 29, 2017 / İslam

Bizleri bağışla.. Öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını…

Eylül 28, 2017 / İslam

Rabbimiz! Senin bize sahip çıkıp sıyânet etmen, düştüğümüzde tutup kaldırman, kirlenen mâhiyet-i insaniyemizi sık sık yıkayıp, arındırıp nezdindeki gözü sürmeliler arasında kabul buyurman, Zât’ın için bir nakîse sayılmaması yanında bizim…

Eylül 28, 2017 / İslam

Biz her şeyimizle Seniniz; Sana hamd ü senâda bulunuyorsak, Senin lütfettiğin uzuvlarla bunu yapıyoruz; kulluğuna koşuyorsak, boynumuzdaki acz ü fakr tasmasının gereğini yerine getiriyoruz. Bunlar Sana göre değil, bizim tutarsızlığımız…

Eylül 28, 2017 / İslam

Ey Rab! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş…

Eylül 28, 2017 / İslam

İlahi! Üst üste musibetler kümelenmiş tepemizde.. yürüdüğümüz yollar zikzaklı ve yokuş.. bizler günah yolunun yorgunları, hiç de iç açıcı olmayan günlerin elinden zakkumlar yudumladık.. İçimiz-dışımız yara-bere, enerjimiz bitmek üzere; yük…

Eylül 26, 2017 / İslam

En Sevgili ! Bize, her şeyde Seni okuyan gözler, her nağmede Seni duyan kulaklar ihsan ederek düşünce ve beyanlarımızı varlığına tercüman kıl! Yakınlığını gönüllerimize öyle duyur ki, ömrümüzü hep “Sen,…

Eylül 26, 2017 / İslam

Vücutlarımız rüzgarla sarsılan ağaçlar gibi tir tir, yüzlerimizde inkisar çizgileri ve gönüllerimiz de buruk mu buruk.. Adem-i kabul endişelerimizi engin müsamahana bağlayarak haremgâh-ı sübhâniyeye yürüyor gibi Sana yaklaşma heyecanı içindeyiz.…

Eylül 26, 2017 / İslam

Arz-ı hâl etmek üzere kapının önündeyiz… Gözlerimiz zuhur edecek teveccüh tayfları ufkunda, dudaklarımızı Zât’ını tazimle süsleyip sinelerimizin âhlarını mırıldanarak, kulak kesilmiş takdirlerinizi bekliyoruz. Ayrı düştüğümüz o talihsiz günlerde aklımızı hevâ…

Eylül 26, 2017 / İslam

Sahibim! Her zaman vicdanlarımızda sessiz sessiz duran ve daha cennete girmeden gönüllerimize, firdevsî zevkler hâlinde akıp gelen rahmet ve nîmet dünyasının değişik dalga boyundaki bütün televvünleri, Sen’in, her an, keyfiyetler…

Eylül 26, 2017 / İslam

Seyyidim ! Dillerimizdeki ukdeyi çöz; beyanlarımızı beyanın sayesine yükselt!. Gönüllerimizi değişmezliğe ulaştır ve nefeslerimizi kudsî nefahatınla besle ve derinleştir! Sen vermezsen biz hiçbir şeye sahip olamayız söyletmezsen hiçbir şeyi söyleyemeyiz..…

Eylül 26, 2017 / İslam

Yüce Yaratıcı ! Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, irâdesi eşyâ ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti de canlarımızın cânıdır. Vücuduyla cihanlara varlık urbası giydiren…

Eylül 25, 2017 / Hristiyanlık

Seven Allah, doğan güneşin gecenin karanlığını kovaladığı gibi, İsa Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın. Bizleri O’ndaki bereketlere getirdin. Kilisemizdeki cemaat için… Birlikte çalıştığımız ve ortak şeyleri paylaştığımız kimseler için… Çocuklarının…

Eylül 25, 2017 / Hristiyanlık

Merhamet Allah’ı, İsa Mesih’teki umut ve vaadin şafağında bizleri aydınlattığın ve bizi getirdiğin bu yeni gün için Seni övüyoruz. Gün ışığının sıcaklığı, yağmur ve karın ıslaklığı ve yeryüzünü besleyen diğer…

Eylül 25, 2017 / İslam

Ey kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanımız.! Bizler, Senin yolunda bulunmanın şuuruna erdiğimiz öyle zannediyor da olabiliriz günden beri hep yollardayız başımız kapının eşiğinde.. gönüllerimizi mihmandarlığınla coşturduk ve her şeye rağmen…