Dua ile Yazılar

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Merhametli ve Allah! Kullarını koruyan Sensin. Bütün sırlara vakıf ve agahsın. Biz hepimiz aciziz. Sen muktedir ve kuvvetli, biz hep günahkarız, Sen günahları bağışlayıcı, merhametli ve esirgeyicisin. Ey Tanrım!…

Aralık 1, 2017 / Dua

İlahi! Sana nasıl şükredelim, Senin nimetlerin sonsuzdur. Şükürlerimiz ise mahduttur. Mahdut gayri mahduda nasıl şükredebilir, lütuflarına şükretmekten aciziz. Bütün aczimizle senin melekutuna yöneliyor ve nimetlerini, bağışlarını arttırmanı diliyoruz. Verici, bağışlayıcı…

Aralık 1, 2017 / Dua

Huvallah Ey Kudretli! Ben günahkarım, Sen affedicisin. Ben hatalarla doluyum, Sen merhametle dolusun. Ben günahlarımın karanlığına boğulmuşum, Sen gufran nurusun. İmdi; Ey keremkar! Günahlarımı affet, ihsanını saç, kusurlarıma bakma, bana…

Aralık 1, 2017 / Dua

Ey Allahım! Ey Allahım! Dostlarını koru. Sen affı, alemleri kaplayan bir kerimsin. Kullarına acı, onları günlerine yaraşan amellere, huylara ve sözlere muvaffak buyur. Tek bir yüce kelime ile bağış denizin…

Aralık 1, 2017 / Dua

Sen hakikaten onların yardımcısısın, onların Rabbısın. Ey İlah! Ey Kerim! Ey Rahim! Sen tek bir kelimesiyle varlığı var eyleyen Sultansın. Sen, kullarının eylemleri yüzünden, bağışlarını kısmayan ve cömertliğini esirgemeyen Kerimsin.…

Aralık 1, 2017 / Dua

İşitici ve cevap verici Tanrı ancak Sensin. İlahi! İlahi! İnsanların kalplerini birleştir. Büyük maksadını onlara ayan et. Emirlerine tabi şeriatında berkarar olsunlar. Onlara işlerinde yardım et. Sana hizmet etmek için…

Kasım 29, 2017 / Dua

İlahi! İlahi! Cömertliğinle ve bağışınla gamımı dağıt. Saltanat ve iktidarınla kederimi gider. İlahi! çeşitli hüzünlerle her bir yönden çevrili bulunurken Sana yönelmiş olduğumu görüyorsun. Ey varlığın Maliki ve görünür görünmez…

Kasım 29, 2017 / Dua

Sen her şeye muktedirsin ve her şeyin üzerine kanat gerici ve koruyucusun. Ben ve benimle beraber her şey tanıklık ederiz ki; güçlü ve kudretli Sensin. Ey İlah! Ey Mabud! Ben,…

Kasım 29, 2017 / Dua

Ey İlahi! Ey Mabud! Ey Maksud! İşte, Senin cömertlik denizine gitmek isteyen bir yoksul.İşte, Senin bilgi güneşinin parıltılarına yönelen cahil bir cahil. İran’da Senin yolunda dökülen kanlar ve zalimlerin kuvveti,…

Kasım 29, 2017 / Dua

Rızkım güzelliğin, içeceğim huzurun olsun. İradene güveneyim. İşlerimi buyruğuna uydurayım. Hizmetim Sana makbul olsun. Her amelim Sana bir temcit olsun. Bana yardım yalnız Senden gelsin. Mukaddes köşkün yurdum olsun..

Kasım 28, 2017 / Dua

Ey İlah! Ey Mabud! Ey Maksud! Ey Mahbub! Yüzüm yüzüne yönelmiş ve kalbim, inayet yönüne dönmüştür. Senden, eski verini ve yeni bağışını diliyorum. Sen, tek bir kelime ile yeri ve…

Kasım 28, 2017 / Dua

Sen, Ey İlahım Allah! Sana baş vuranı, Sana döneni, rahmetine yapışanı, şefkat eteğine sarılanı koru. Ona Sen, kendi katından şifa, tarafından selamet, yanından sabır ve huzurundan sükunet indir. Bunu, Senden,…

Kasım 28, 2017 / Dua

Ey İlah! Ey Mabud! Ey Padişah! Ey Maksut! Bilmem ki sana, nasıl bir dil ile teşekkür edeyim. Gafildim beni aydırdın. Arka çevirmiştim, yön çevirttin. Ölü idim, bengi sudan içirip beni…

Kasım 28, 2017 / İslam

Anan ve anılan Sensin! Ey Allahım, Ey Efendim, Ey İsteğim. Bu kulun Senin koruyuculuğuna güvenerek rahmet dolu yakınında uyumak ve inayet çadırının gölgesinde dinlenmek istiyor. Rabbım! Uyumayan gözün hürmetine dilerim…

Kasım 15, 2017 / İslam

Sübhansın Sen Ey İlahım Allah! Bizi inayetin yönünden esen muattar yellerden mahrum bırakmamanı, Senin Emir güneşini, Senin vahiy ufkundan doğduran İsm-i A’zam’ın hatırı için dilerim. İlahi! Bize Senin vechine karşı…

Kasım 15, 2017 / İslam

Ey Tanrım! Sabah olunca kendimi yakınında buldum. Koruyucu kanatlarını Sana yakın gelenlerin üzerine gerer, himaye ve emniyet kalenin kapılarını onlara açarsın. Ey Rabbım! Bağış sabahının ışığıyla dışımı aydınlattığın gibi zuhur…

Kasım 15, 2017 / İslam

Ey Rab! Bizleri, yüce Emrini iyice tanımaklığa, bağışlayıcı huyunla bezenmeye ve sağlam yolunda ilerlemeye, başlangıcı ve sonu olmayan bağışın ve her yanı kaplayan keremine muvaffak kıl. Bağışlayıcı Sensin. Merhametli ve…

Kasım 15, 2017 / İslam

Yar-i Baki’m! Sevdim… Sen’den ötürü.. Ve Sevginle nazarlarımı boyadım.. Sevgi yükünü sırtıma vurdum vuralı ; Kah bir kılı taşıyamayacak kadar güçten düştüm.. Kah gönlümde sönmez yangınlar söndürecek güce erdim. Hep…

Kasım 14, 2017 / Video

Dua, bizim için hiçbir maliyeti olmayan bedava hediyedir.

Kasım 8, 2017 / İslam

Ey Rab! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen…