Kategori: Dua

Sevgili!.. Ey Sevgili!.. Senin kapında nice aşıklar sevda nağmeleri söyledi. Sana vurgun binlerce mecnun özü hasret, ruhu hicran feryatlarla inledi. Senin kadar sevilen ve Senin kadar herkese yeten olmadı. Senin…

Aralık 8, 2017 / / Dua

“Ey gönüllerin en yumuşağı en derini Sevgili! En Sevgili Ey Sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim”

Aralık 8, 2017 / / Dua

Ya Rabbi! Her şey sana dua dua yalvarıp, ibadet ederken ben nasıl nefsimi düşünüp, haylazlığı seçerim… Işıktan kollarını sana açmış dua dua yalvaran ve yol alan baba güneş, Sırtında çocuklarıyla…

Aralık 8, 2017 / / Dua

Allahım ! Bak minik avuçlarım Minik bir ağzım var. Sana koca koca Dualar etmek isterdim halbuki Şöyle büyük ellerim olsaydı Ve ağzım annemin ki, babamın ki kadar Ama şaşıyorum ben…

Aralık 8, 2017 / / Dua

Hamdolsun ! Beni biçimli yapan, sûretimi güzelleştiren, başkalarından ayrı, bana özgü bir şekil veren Allah’a. Allahım! Beni azami şekilde şükrünü yapan, Seni en çok anan, öğüdüne en çok uyan ve…

Aralık 8, 2017 / / Dua

Allah’ım, kalplerimizi imân ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Allah’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz.…

Aralık 8, 2017 / / Dua

Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver bizi ateş azabından koru. Rabbim beni annemi babamı ve bütün inananları hesap gününde kurtar ..

Aralık 8, 2017 / / Dua

Ey Rabbimiz ! Bize eşlerimizden ve cocuklarımızdan göz aydınlığı olacak nesiller ver.Bizi muttakilere önder olanlardan eyle ..

Aralık 8, 2017 / / Dua

Ey kudret ıssı Pâdişâh lûtfeyle açıver yolum Bağlandı her yanım Şehâ lûtfeyle açıver yolum Şol ism-i zâtın hakkıçün cümle sıfatın hakkıçün İzz u sânın hakkıçün lûtfeyle açıver yolum Ol ism-i…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Güzide Yar ! Bize Sen’in aşk-u rahmetini terennüm edecek o ince ,o nezih ve o sevimli sözleri hatırlat ve öğret ki biz huzur-u kereminde o sözlerimizle Sen’in merhametini kazanalım,…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Rabbımız! Penahımız! Gamlarımızı vaad ettiğin bağışlayıcı güneşin aydınlığı ile gider. Acılarımızı aşikar olan yardım meleklerini indirmekle hafiflet. Gözlerimizi Ulu Emrin ayetlerinin müşahedesi ile aydınlat. Ey Tanrı! Bizlere katından sabır inayet…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Kudretli Allah! Sen şahitsin ki, bu uzun ve karanlık gecede, bu kimsesiz aşıkların başına neler geldi ve uzun yıllarda güzel yüzünün ayrılışı anından beri, sır ehli nasıl yanıp yakılmaktadır.…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Şefkatli Allah! Bu topluluk Sana yönelerek münacaat okuyor. Sonsuz huşu ile Melekut’una bakıyor ve Senden af ve gufran diliyor. Allahım! Bu topluluğu muhterem eyle. Bu nüfusu mukaddes eyle, hidayet…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Kerim Allah! Sen, bütün beşeriyeti bir kökten yarattın. Hepsinin bir aileye mensup olmasını istedin. Hepsi mukaddes huzurunda Senin kullarındır. Bütün beşer Senin çadırına sığınmış Sana mahsus nimet sofrasının etrafına…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Merhametli ve Allah! Kullarını koruyan Sensin. Bütün sırlara vakıf ve agahsın. Biz hepimiz aciziz. Sen muktedir ve kuvvetli, biz hep günahkarız, Sen günahları bağışlayıcı, merhametli ve esirgeyicisin. Ey Tanrım!…

Aralık 1, 2017 / / Dua

İlahi! Sana nasıl şükredelim, Senin nimetlerin sonsuzdur. Şükürlerimiz ise mahduttur. Mahdut gayri mahduda nasıl şükredebilir, lütuflarına şükretmekten aciziz. Bütün aczimizle senin melekutuna yöneliyor ve nimetlerini, bağışlarını arttırmanı diliyoruz. Verici, bağışlayıcı…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Huvallah Ey Kudretli! Ben günahkarım, Sen affedicisin. Ben hatalarla doluyum, Sen merhametle dolusun. Ben günahlarımın karanlığına boğulmuşum, Sen gufran nurusun. İmdi; Ey keremkar! Günahlarımı affet, ihsanını saç, kusurlarıma bakma, bana…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Ey Allahım! Ey Allahım! Dostlarını koru. Sen affı, alemleri kaplayan bir kerimsin. Kullarına acı, onları günlerine yaraşan amellere, huylara ve sözlere muvaffak buyur. Tek bir yüce kelime ile bağış denizin…

Aralık 1, 2017 / / Dua

Sen hakikaten onların yardımcısısın, onların Rabbısın. Ey İlah! Ey Kerim! Ey Rahim! Sen tek bir kelimesiyle varlığı var eyleyen Sultansın. Sen, kullarının eylemleri yüzünden, bağışlarını kısmayan ve cömertliğini esirgemeyen Kerimsin.…

Aralık 1, 2017 / / Dua

İşitici ve cevap verici Tanrı ancak Sensin. İlahi! İlahi! İnsanların kalplerini birleştir. Büyük maksadını onlara ayan et. Emirlerine tabi şeriatında berkarar olsunlar. Onlara işlerinde yardım et. Sana hizmet etmek için…

Aralık 1, 2017 / / Dua